قوانین نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان

قوانین نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حقيقت بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه، از تك تك افراد و نه...

ادامه مطلب

شرایط انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی و اختیارات وی

انتخاب رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی چه شرایطی دارد؟ رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود با توجه به مفاد و شرایط...

ادامه مطلب

شورای مركزی نظام مهندسی از چه اعضایی تشکیل می شود و چه شرایطی دارند؟

اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی از چه کسانی تشکیل میشود و این اعضا باید چه صلاحیت ها و شرایطی داشته باشند؟ در این مقاله از سری مقاله های ...

ادامه مطلب

قوانین پروانه اشتغال به كار دارندگان مدرک كارداني و تجربي در نظام مهندسی

دارندگان مدرک كارداني و تجربي برای کسب پروانه اشتغال به کار در نظام مهندسی چه مراحلی باید طی کنند؟ براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فن...

ادامه مطلب

كارگران ماهر برای کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی چه مراحلی دارند؟

کسب پروانه مهارت فني از نظام مهندسی برای کارگران ماهر هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/4/8 بنا به پيشنهاد شماره 100/16704 مورخ 1375/10/15 ...

ادامه مطلب

مراحل پروانه اشتغال بکار مهندسی

هرآنچه درمورد قوانین کسب پروانه اشتغال بكار مهندسي باید بدانید_فصل دوم آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

شرح مراحل و شرایط پروانه اشتغال بكار مهندسي در این مقاله بر اساس سیاست های آئین نامه ی اجرایی صنف مهندسی، به  قوانین پروانه اشتغال بكار...

ادامه مطلب