هیچ محصولی یافت نشد.

ابزارآلات اندازه گیری و نقشه برداری:

ابزار و وسایل مورد نظر در نقشه برداری دارای انواع متعدد است که هرکدام کاربرد تخصصی خود را داراست.

وسایلی که در نقشه برداری و تهیه نقشه به کار می رود به طور کلی در ۲ نوع طبقه بندی می شوند:

الف: وسایلی که در عملیات زمینی به منظور انجام کار از آنها استفاده می شود که عبارتند از:

  • وسایل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمین
  • وسایل مربوط به تعیین امتدادها
  • وسایل مربوط به اندازه گیری طول و مسافت
  • وسایل مربوط به اندازه گیری شیب و زوایا
  • وسایل مربوط تعیین اختلاف ارتفاع

ب: وسایلی که در دفتر کار از آنها به منظور انجام محاسبات و ترسیم نقشه استفاده می گردد که معمولاً همان وسایل نقشه کشی و ترسیم هستند.

 

وسیله اندازه گیری زاویه

اندازه گیری زوایای افقی و قائم در نقشه برداری به طور مستمر انجام می شود و این اندازه گیری ها برای تعیین موقعیت نقاط در فضا مورد استفاده واقع می شود. با اندازه گیری زوایای افقی امتدادها را در صفحه افقی و با اندازه گیری زوایای قائم امتداد را در صفحه قائم مشخص می کنند بنابراین تعیین سمت ها در صفحه افقی و قائم با اندازه گیری زاویه انجام می شود.

 

اندازه گیری ارتفاع و شیب در نقشه برداری با ترازهای دستی

همان گونه که از نام این ابزار پیداست، این ترازها در دست اپراتور نگه داشته می شوند. ترازهای دستی ساده ترین تراز در میان تجهیزات نقشه برداری است. تراز دستی در بر دارنده یک تراز spirit و یک تار مویی منفرد است.هدف اصلی تراز دستی کسب اطمینان از تراز ماندن زنجیرها در پروسه اندازه گیری فواصل افقی با کمک شاقول وزنه ای است. اهداف یکسانی را می توان در ارتباط با برآورد شیب و تغییرات ارتفاع برای این ابزار متصور شد. بزرگ نمایی معمول ترازهای دستی از ۰ تا ۵ برابر است. ترازهای دستی دارای مکانیزم پیچیده تر، برای اندازه گیری فواصل افقی تارهای مویی استادیمتری را نیز در اختیار دارند.

 

دریافت لیست قیمت ابزارآلات اندازه گیری و نقشه برداری از بی جنس

برای دریافت قیمت ابزارآلات اندازه گیری و نقشه برداری و مشاوره رایگان برای خرید، می توانید با شماره های 09130913051 و 03132619080  تماس حاصل فرمایید و از کارشناسان بی جنس راهنمایی های لازم را دریافت کنید.