قیمت سنگ کریستال به عوامل زیر بستگی دارد:

 

کیفیت سنگ :

 

مهمترین پارامتر قیمت سنگ کریستال، آنالیز فیزیکی و شیمیایی آن سنگ میباشد. و هر چه قدر آنالیز این سنگ ها به حد مطلوب نزدیک تر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به مراتب قیمت بالاتری خواهد داشت.

 

درجه کیفی سنگ :

 

درجه کیفی این سنگ در تعیین قیمت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. و گاها درجه سوپر سنگ های مشابه قیمتی کمتر از درجه 2 همان سنگ را دارد.

رنگ و طرح سنگ :

 

سنگ های چینی یا کریستال تنوع رنگی زیادی ندارند. دربین سنگ های چینی سفید هر چقدر سنگ روشن تر و بدون رگه باشد از محبوبیت و قیمت بالاتری برخوردار است.

ابعاد سنگ :

 

این سنگ ها بیشتر در نمای ساختمان وسنگفرش استفاده می شوند. سنگ نما به جهت جلوگیری از سقوط سنگ، می بایست توسط اسکوپ مهار گردد. ضخامت سنگ چینی برای اسکوپ نمودن سنگ اهمیت بسیار زیادی دارد و هر چقدر ضخامت سنگ بیشتر باشد قیمت بالاتری دارد و در سنگفرش سنگ مورد استفاده باید به لحاظ مقاومت فشاری ضخامت لازم را داشته باشد.

سورت دقیق سنگ :

 

سنگ های چینی دارای سورت های مختلفی هستند که پس از مرحله برش و ساب سورت بندی می گردد. اخیرا دستگاهی به نام دستگاه سورتینگ کار سورت بندی سنگ را انجام می دهد. هر چقدر سورت سنگ دقیق و یکدست تر باشد قیمت بالاتری دارد.

 

نحوه تولید سنگ :

 

نوع فرآوری سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت سنگ چینی دارد. دقت در برش و گونیا بودن سنگ، میزان ساب و پولیش سنگ و نوع بسته بندی و حمل ونقل سنگ در قیمت سنگ کریستال تاثیر خواهد داشت.