قیمت سنگ لایم استون :
قیمت سنگ لایم استون به عوامل زیر بستگی دارد :
کیفیت سنگ : 
مهمترین پارامتر قیمت سنگ لایم استون، آنالیز فیزیکی و شیمیایی آن سنگ میباشد. و هر چه قدر آنالیز سنگ به حد مطلوب نزدیکتر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به مراتب قیمت بالاتری خواهد داشت.

درجه کیفی سنگ :
درجه کیفی سنگ ها در تعیین قیمت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. گاها درجه سوپر سنگ های مشابه قیمتی کمتر از درجه 2 همان سنگ را دارد.

رنگ و طرح سنگ :
این سنگ ها تنوع رنگی زیادی ندارند. اکثر این سنگ ها کرم و سفید هستند. هر چقدرسنگ روشن تر و سفید تر و نا خالصی کمتری داشته یاشد از محبوبیت و قیمت بالاتری برخوردار است.

میزان تخلخل سنگ :
این سنگ ها کم و بیش تخلخل دارند. هر چقدر تخلخل سنگ کمتر باشد از کیفیت و قیمت بالاتری برخوردار است.
ابعاد سنگ :
این سنگ بیشتر در نمای داخلی ساختمان استفاده میشود و در سنگ نما به جهت جلوگیری از سقوط سنگ، می بایست توسط اسکوپ مهار گردد و ضخامت سنگ برای اسکوپ نمودن سنگ اهمیت بسیار زیادی دارد و هر چقدر ضخامت سنگ بیشتر باشد قیمت بالاتری دارد . این سنگ ها در ایران عمدتأ بصورت 40 طولی فرآوری میگردد و قیمت ابعاد خارج از عرف 40 طولی بسته به میزان سفارش و ابعاد مورد نیاز بصورت توافقی تعیین میگردد .

نحوه تولید سنگ :
نوع فرآوری سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت سنگ لایم استون دارد. دقت در برش و گونیا بودن سنگ، میزان ساب و پولیش سنگ  و نوع بسته بندی و حمل ونقل سنگ در قیمت سنگ  تاثیر خواهد داشت.