سنگ گرانیت سبز اردستان

تماس بگیرید

سنگ گرانیت اسپراخان

تماس بگیرید

سنگ گرانیت بازالت

تماس بگیرید

سنگ گرانیت بهاره زنجان

تماس بگیرید

سنگ گرانیت پیچ رد (هلویی) چین

تماس بگیرید

سنگ گرانیت دانه اناری بیرجند

تماس بگیرید

سنگ گرانیت دلیکاتوس

تماس بگیرید

سنگ گرانیت زاهدان

تماس بگیرید

سنگ گرانیت سبز یزد

تماس بگیرید

سنگ گرانیت سفید بروجرد

تماس بگیرید

سنگ گرانیت سفید تکاب

تماس بگیرید

سنگ گرانیت شاهین دژ

تماس بگیرید

قیمت سنگ گرانیت به عوامل زیر بستگی دارد :

 

کیفیت سنگ:

مهمترین پارامتر قیمت گرانیت، آنالیز فیزیکی و شیمیایی سنگ است. هر چه قدر آنالیز سنگ به حد مطلوب نزدیکتر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به مراتب قیمت سنگ بالاترخواهد رفت.

 

رنگ و طرح سنگ:

این سنگ ها تنوع کمتری نسبت به سایر سنگ های ساختمانی دارند. هر چه قدر این سنگ ها رنگی خاص و شیک تر باشد از قیمت بالاتری برخوردار است .

 

ابعاد سنگ:

این سنگ ها بیشتر در سنگ فرش و نما استفاده میشوند. بنابراین قطر یا همان ضخامت سنگ بسیار حائز اهمیت است. هر چه قدر ابعاد سنگ بزرگتر باشد قیمت سنگ هم بیشتر است. سنگ های سایز کوچک و غیر متعارف که در حین تولید سنگ های سایزهای متعارف تولید میگردد از قیمت ارزانی برخوردار است.

 

سورت دقیق سنگ:

این سنگ ها نسبت به سایر سنگ های ساختمانی یکدست تر و یکنواخت تر هستند . در سنگ های گرانیت لکه های سیاه وجود دارد که سورت بندی سنگ های گرانیت بر اساس وجود این لکه ها صورت میگیرد که پس از مرحله برش و ساب سورت بندی میگردد. سنگ های فاقد لکه و یکنواخت، قیمت بالاتری دارد .

 

نحوه تولید سنگ:

نوع فرآوری سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت سنگ دارد. دقت در برش و گونیا بودن سنگ، میزان ساب و پولیش در قیمت سنگ تاثیر خواهد داشت.