سنگ گرانیت سبز اردستان

سنگ گرانیت اسپراخان

سنگ گرانیت بازالت

سنگ گرانیت بهاره زنجان

سنگ گرانیت پیچ رد (هلویی) چین

سنگ گرانیت جنگلی بیرجند

سنگ گرانیت دانه اناری بیرجند

سنگ گرانیت دلیکاتوس

سنگ گرانیت زاهدان

سنگ گرانیت سبز یزد

سنگ گرانیت سفید بروجرد

سنگ گرانیت سفید تکاب

قیمت سنگ گرانیت به عوامل زیر بستگی دارد :

 

کیفیت سنگ:

مهمترین پارامتر قیمت گرانیت، آنالیز فیزیکی و شیمیایی سنگ است. هر چه قدر آنالیز سنگ به حد مطلوب نزدیکتر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به مراتب قیمت سنگ بالاترخواهد رفت.

 

رنگ و طرح سنگ:

این سنگ ها تنوع کمتری نسبت به سایر سنگ های ساختمانی دارند. هر چه قدر این سنگ ها رنگی خاص و شیک تر باشد از قیمت بالاتری برخوردار است .

 

ابعاد سنگ:

این سنگ ها بیشتر در سنگ فرش و نما استفاده میشوند. بنابراین قطر یا همان ضخامت سنگ بسیار حائز اهمیت است. هر چه قدر ابعاد سنگ بزرگتر باشد قیمت سنگ هم بیشتر است. سنگ های سایز کوچک و غیر متعارف که در حین تولید سنگ های سایزهای متعارف تولید میگردد از قیمت ارزانی برخوردار است.

 

سورت دقیق سنگ:

این سنگ ها نسبت به سایر سنگ های ساختمانی یکدست تر و یکنواخت تر هستند . در سنگ های گرانیت لکه های سیاه وجود دارد که سورت بندی سنگ های گرانیت بر اساس وجود این لکه ها صورت میگیرد که پس از مرحله برش و ساب سورت بندی میگردد. سنگ های فاقد لکه و یکنواخت، قیمت بالاتری دارد .

 

نحوه تولید سنگ:

نوع فرآوری سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت سنگ دارد. دقت در برش و گونیا بودن سنگ، میزان ساب و پولیش در قیمت سنگ تاثیر خواهد داشت.