قیمت سنگ گرانیت به عوامل زیر بستگی دارد :

 

کیفیت سنگ:

مهمترین پارامتر قیمت گرانیت، آنالیز فیزیکی و شیمیایی سنگ است. هر چه قدر آنالیز سنگ به حد مطلوب نزدیکتر باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به مراتب قیمت سنگ بالاترخواهد رفت.

 

رنگ و طرح سنگ:

این سنگ ها تنوع کمتری نسبت به سایر سنگ های ساختمانی دارند. هر چه قدر این سنگ ها رنگی خاص و شیک تر باشد از قیمت بالاتری برخوردار است .

 

ابعاد سنگ:

این سنگ ها بیشتر در سنگ فرش و نما استفاده میشوند. بنابراین قطر یا همان ضخامت سنگ بسیار حائز اهمیت است. هر چه قدر ابعاد سنگ بزرگتر باشد قیمت سنگ هم بیشتر است. سنگ های سایز کوچک و غیر متعارف که در حین تولید سنگ های سایزهای متعارف تولید میگردد از قیمت ارزانی برخوردار است.

 

سورت دقیق سنگ:

این سنگ ها نسبت به سایر سنگ های ساختمانی یکدست تر و یکنواخت تر هستند . در سنگ های گرانیت لکه های سیاه وجود دارد که سورت بندی سنگ های گرانیت بر اساس وجود این لکه ها صورت میگیرد که پس از مرحله برش و ساب سورت بندی میگردد. سنگ های فاقد لکه و یکنواخت، قیمت بالاتری دارد .

 

نحوه تولید سنگ:

نوع فرآوری سنگ نقش تعیین کننده ای در قیمت سنگ دارد. دقت در برش و گونیا بودن سنگ، میزان ساب و پولیش در قیمت سنگ تاثیر خواهد داشت.