چراغ توکار و روکار بک لایت آراز 80وات

چراغ روکار آبتین 12 وات

چراغ روکار آبتین 20وات

چراغ روکار آوا ۱۲وات

چراغ روکار آوا ۲۰وات

چراغ روکار آوا ۲۰وات سنسوریک

چراغ روکار آویسا 12 وات

چراغ روکار آویسا 18 وات

چراغ روکار آویسا ۲۴وات

چراغ روکار آویسا 8 وات

چراغ روکار آوین ۱۸وات دایره ای

چراغ روکار آوین 30وات دایره ای