تیر آهن 12 ذوب آهن اصفهان

تیر آهن 14 H آریان فولاد

تیر آهن 14 H بلند ناب تبریز

تیر آهن 14 H سبک کرمانشاه

تیر آهن 14 H سبک کرمانشاه شاخه ای

تیر آهن 14 H سنگین کرمانشاه

تیر آهن 14 H سنگین کرمانشاه شاخه ای

تیر آهن 14 H فابریک کرمانشاه

تیر آهن 14 H فولاد آریا ذوب_117کیلویی

تیر آهن 14 H فولاد آریا ذوب_132کیلویی

تیر آهن 14 H کوتاه ناب تبریز

تیر آهن 14 H نورد فولاد یزد احرامیان