انتشار ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک»

انتشار ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک»

مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران از تهیه دستوالعمل ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک» خبر داد.

مهدی صالحی درباره اقدامات معاونت شهرسازی در راستای اجرای طرح «شهر دوستدار کودک»، اظهار کرد: یکی از وظایفی که بر عهده معاونت شهرداری تهران گذاشته شده، ایجاد الزاماتی برای ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در انطباق با طرح شهر دوستدار کودک است.
وی ادامه داد: در این راستا دستورالعمل با کیفیتی از سوی مشاور طرح، تهیه شده و بر اساس آن مشخص است یک مجتمع مسکونی مناسب برای زندگی یک کودک چه استانداردهایی در اجرا رعایت و چه استاندارهایی برای تأمین فضا باید رعایت کند.

انتشار ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک»
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد: این دستورالعمل به کمیسیون ماده 5 ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب بتوانیم آن را به عنوان الزامات ساختمانی به مناطق 22 گانه ابلاغ کنیم. این موضوع را از ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی آغاز می کنیم و بعد باید به سمت محیط های تجاری بپردازیم ولی به دلیل اینکه کودکان بیشترِ وقت خود را در محیط های مسکونی می گذرانند، مجتمع های مسکونی در اولویت هستند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قرار است ساختمان های جدید با استانداردهای تعیین شده، ساخته شوند طبیعتا کمتر از دو سال شاهد تغییرات عینی نخواهیم بود اما صاحب سندی می شویم که وقتی به کسی می گوییم ساختمان دوستدار کودک، نگوید یعنی چی؟! با نهایی شدن دستورالعملی که به آن اشاره کردم معیارهایی برای مجتمع دوستدار کودک تعیین میشود به عنوان مثال ارتفاع نرده ها 70 سانتی متر خواهد بود یا دکمه های آسانسور در قسمتی از کابین قرار می گیرد که کودک امکان استفاده از آن را داشته باشد.

صالحی با بیان اینکه این موارد جزئی شامل صدها مورد است و وقتی همه آنها کنار یکدیگر قرار می گیرد می توان گفت یک ساختمان یا مجتمع دوستدار کودک است، گفت یک ساختمان یا مجتمع دوستدار کودک است، گفت: برای ساختمان‌های ساخته شده طبق قانون نمی‌توانیم الزامی برای اعمال تغییرات، تعیین کنیم.

انتشار ضوابط ساخت و ساز مجتمع های مسکونی «دوستدار کودک»

وی تصریح کرد: برای شهر دوستدار سالمند نیز موضوع در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری در حال دنبال شدن است و در شرح مأموریت ما به شکل دیگری تعیین نشده است. با مناسب‌سازی شهری، فضا برای کم‌توان‌ها و معلولین که در واقع سالمندان نیز به نوعی کم‌توان محسوب می‌شود، بهبود می‌ یابد.

وی ادامه داد: در این راستا 500 کیلومتر پیاده‌راه‌سازی در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال جاری به سرانجام می‌رسد و کار با سرعت بالایی آغاز شده است که با استاندارهای تعیین شده مطابقت دارد.