نمایش 1–12 از 14 نتیجه

کولر آبی آبسال پشت بامی کم مصرف مدل AC/DC60

کولر آبی آبسال پشت بامی کم مصرف مدل AC/DC80

کولر آبی آبسال پشت بامی مدل AC35

کولر آبی آبسال پشت بامی مدل AC40

کولر آبی آبسال پشت بامی مدل AC70

کولر آبی آبسال پشت بامی نانو سلولزی (نانو سل پد) مدل AC/CP76

کولر آبی آبسال خروجی از بالا کم مصرف مدل AC/DC68

کولر آبی آبسال خروجی از بالا مدل AC38

کولر آبی آبسال خروجی از بالا مدل AC48

کولر آبی آبسال خروجی از بالا مدل AC58

کولر آبی پشت بامی آبسال کم مصرف مدل AC/DC39

کولر آبی مینی آبسال (مجهز به کلید الکترونیک و ریموت) مدل AC33K