نمایش 1–12 از 20 نتیجه

پل بست دار آذین

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز اینگل

تبدیل غیر هم مرکز اینگل

چهار راه آذین

زانو 45 درجه اینگل

زانو 45 درجه دو سر کوپله اینگل

زانو 90 درجه اینگل

زانو 90 درجه دو سر کوپله اینگل

قالب دستگاه جوش آذین

قیچی لوله بر آذین

لوله تک لایه آذین

لوله خم آذین