نمایش 1–12 از 33 نتیجه

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز داراکار

تماس بگیرید

تبدیل غیر هم مرکز داراکار

تماس بگیرید

درپوش انتهایی داراکار

تماس بگیرید

درپوش مسدود کننده داراکار

تماس بگیرید

رابط انبساطی داراکار

تماس بگیرید

رابط دریچه بازدید داراکار

تماس بگیرید

زانو 45 درجه دوسر کوپله داراکار

تماس بگیرید

زانوی 45 درجه داراکار

تماس بگیرید

زانوی 90 درجه داراکار

تماس بگیرید

زانوی خم 87/5 درجه داراکار

تماس بگیرید

سه راه 45 درجه سه سرکوپل دو جداره داراکار

تماس بگیرید

سه راه سه سر کوپله 45 درجه داراکار

تماس بگیرید